Dyrekcja

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Dodatkowa funkcja
Śmigielska Elżbieta matematyka dyrektor szkoły

Nauczyciele szkoły

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Dodatkowa funkcja
Antas Karolina wychowanie przedszkolne, informatyka,surdopedagog wychowawca oddziału 0b
Antas Renata religia, edukacja wczesnoszkolna  
Brzezińska Katarzyna język angielski wychowawca klasy IV
Cicha Edyta doradztwo zawodowe  
Doleżko Karolina język polski, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wychowawca klasy VIII
Fukowska Joanna geografia, przyroda, wychowanie fizyczne nauczyciel świetlicy
Graniczny Juliusz religia  
Grzejszczak Tadeusz fizyka  
Jaroszewska Ilona pedagog, logopeda  
Jóźwik Paweł matematyka, informatyka  
Juszkiewicz Ewa język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, oligofrenopedagog wychowawca klasy VII
Kościelska Marzanna edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagog wychowawca klasy i nauczyciel świetlicy
Kowalczuk Katarzyna wychowanie przedszkolne wychowawca oddziału 0a
Kranc Alina wychowanie przedszkolne nauczyciel świetlicy
Krupa Julianna edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy II
Pocztowski Artur muzyka, wychowanie fizyczne, technika wychowawca klasy V
Przybylak Magdalena wychowanie przedszkolne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, oligofrenopedagog wychowawca oddziału 0c
Rosiak Piotr etyka  
Szałkowska Agnieszka język niemiecki, chemia, technika, oligofrenopedagog wychowawca klasy VI, nauczyciel biblioteki
Wróbel Dorota edukacja wczesnoszkolna, historia, logopedia wychowawca klasy III
Sobolewski Arkadiusz plastyka