RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

przewodnicząca: Patrycja Janiak
zastępca: Krzysztof Radzimski
sekretarz: Wiktor Zając
Koordynator Sekcji Informacyjnej Igor Zaroda
Koordynatorzy sekscji dekoracyjnej Hanna Marciniak, Julia Lebiedzińska
Koordynator sekcji porządkowej Bartłomiej Kalkowski